【3A】米脂李自成行宫

2018-05-28 16:41:31

         李自成行宫,位于米脂县城北的盘龙山上。明崇祯十六年,李自成在西安建大顺国后,命侄子李过在此修建了行宫,山名也是因此而来。行宫依山据险,前后2层90级台阶,将秀丽别致的乐楼、梅花亭、捧圣楼、二天门以及凌空而立的玉皇阁联结托起,蜿蜒有序地直上山巅。在山顶空阔的平地上建有巍峨、富丽的启祥殿和兆庆宫,其建筑雄奇挺拔,气势壮观。

        电话:0912-6215706

        门票:30元

                                                                                                                                        来源: 榆林旅游外事(侨务)局